خرید اینترنتی خاک پوششی قارچ EcoMushroom PRO


تحویل بار در بندر انزلی و هزینه حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد

هر کیسه 250 لیتر و هر چهار کیسه 1 متر مکعب می باشد

هر تریلی 90 متر مکعب برابر360 کیسه می باشد

کیسه 250 لیتری

0.25 متر مکعب
ریال