خاک پوشش قارچ دکمه ای

خاک پوششی قارچ

خاک پوشش قارچ دکمه ای EcoMushroom PRO مخلوط مخصوص پیت ماس برای پرورش و رشد قارچ است که دارای ترکیبات لازم جهت افزایش کیفیت قارچ و راندمان تولید می باشد.

ترکیب خاک پوشش قارچ

پایه خاک پوشش قارچ محصولي بطور طبیعی استریل است که حاوی پیت ماس لایه های مختلف معدن می باشد.

 • لایه میانی معدن پیت ماس: ویژگی بارز لایه میانی، شروع فرایند تجزیه و تبدیل مواد بیولوژیکی به عناصر شیمیایی در این لایه می باشد که این امر باعث تغذیه ریشه در زمان تجزیه نهایی عناصر شیمیایی شده و تغذیه بلند مدت ریشه را فراهم می سازد.
 • لایه پایینی معدن پیت ماس: ویژگی اصلی این لایه، تجزیه بسیار بالای مواد بیولوژیکی است. لایه پایینی، شامل ترکیب های شیمیایی قابل استفاده برای گیاهان است که سرشار از اسید هیومیک و مواد آلی می باشد؛ همچنین این لایه قابلیت بالای جذب و نگهداری رطوبت را دارد که این امر موجب تامین دائمی آب برای گیاهان می شود.
 • پودر آهک: پودر آهک حاوی کلسیم و منیزیم بوده، برای تعدیل میزان اسیدیته ماده پیت بکار می رود و باعث بهبود جذب مواد مغذی توسط گیاهان می شود.

مشخصات خاک پوششی قارچ EcoMushroom PRO

ترکیب متوازن لایه بالایی و زیرین پیت ماس معدن، محیطی با اسیدیته یا ترشی بالا و استریل ایجاد می کند. ساختار لایه بالایی، قابلیت نگهداری هوا در مخلوط را فراهم می سازد و لایه زیرین که دارای میزان رطوبت بالایی است باعث می شود رطوبت لایه خاک پوششی به طور یکسان در جهت افقی پخش شود؛ همچنین باعث می شود میسلیوم در طول دوره ی شکل گیری اندام باردهی قارچ و روند رشد آن از رطوبت کافی بهره مند شود.

از دیگر ویژگی های این محصول عبور آسان میسلیوم از میان خاک پوششی EcoMushroom PRO و تشکیل قارچ بر روی سطح آن به واسطه ی درصد بالای مواد آلی و شاخص های بالای جذب رطوبت و شوری EC پایین می باشد.

اسیدیته بالای پیت ماس در معدن اکوپروم و فرایند تولید پیشرفته و مدرن، باعث می شود که EcoMushroom PRO کاملا استریل شده، از ورود هر گونه میکروارگانیسم و باکتری به مخلوط EcoMushroom PRO جلوگیری شود.

به واسطه ی کنترل پیوسته آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی پیشرفته در فرایند تولید، خاکی با ساختار فیزیکی و شیمیایی کاملا یکدست تولید می شود که این امر به برداشت محصول یکدست و یک شکل می انجامد.

قیمت خاک پوششی قارچ

1 کیسه
250 لیتر- 1/4 متر مکعب
$ 21
4 کیسه
1000 لیتر - 1متر مکعب
$ 84


خرید خاک پوششی قارچ

خرید خاک پوشش قارچ دکمه ای مستقیم از نمایندگی تولیدکننده را می توانید از طریق سایت انجام دهید. برای مشخص کردن حجم مورد معامله خرید خاک پوشش قارچِ، دکمه قرمز رنگ پایین را فشار بدهید و امر سفارش را تکمیل کنید. • ترکیب خاک پوششی قارچ
 • 6,5-7,5 PH
 • 0% پیت لایه بالای معدن
 • 50% پیت لایه میانی معدن
 • 48% پیت لایه پائین معدن
 • 0% اگروپرلیت
 • 2% پودر آهک
 • 0% کود ®KBU
 • عناصر شیمیایی خاک پوششی قارچ
 • 200 N (common)
 • 60 N-NO3
 • 140 N-NH4
 • 2,4 MgO
 • 120 P2O5
 • 270 K2O
 • 200 Fe
 • 50 SO3