خاک پوششی قارچ EcoMushroom PRO

خاک پوشش قارچ دکمه ای EcoMushroom PRO مخلوط مخصوص پیت ماس برای پرورش و رشد قارچ بوده و دارای ترکیبات لازم جهت افزایش کیفیت قارچ و راندمان تولید می باشد. پایه خاک پوشش قارچ محصولي بطور طبیعی استریل بوده و از پیت ماس لایه های مختلف معدن تشکیل می شود.

قیمت 1 متر مکعب : 3,175,200 ریال
سفارش آنلاین دانلود کاتالوگ
پیت ماس

پیت ماس

پیت ماس یک ماده آلی است که از تجزیه و بقایای خزه ای موسوم به اسفاگنیوم تولید می شود. PH پیت ماس معدن تولید کننده اکوپرم در محدوده 4.5-3.5 قرار دارد، به همین جهت یک محیط کاملاً استریل را ایجاد می کند که امکان رشد میکروبهای بیماری زا در آن وجود ندارد. خاک پیت ماس منبع غنی اسید هیومیک و مواد آلی است و پتانسیل بالایی در جذب و نگهداری آب و مایعات (20 برابر وزن خشک) دارد.


خاک پوشش قارچ دکمه ای

خاک پوشش قارچ دکمه ای

خاک پوشش مناسب ترین محل برای یکی از مهم ترین فرآیندهای پرورش قارچ یعنی تکمیل فاز زایشی می باشد. بذر قارچ در لایه ای که سرشار از مواد غذائی است و کمپوست نامیده می شود شروع به فعالیت کرده، ریشۀ آن تشکیل شده و میوۀ آن که در حقیقت همان قارچ  است در خاک پوششی به بوجود می آید؛ یعنی جایی که گذار از لایۀ غنی به لایۀ فقیر اتفاق می افتد. خاک پوششی قارچ که بر پایۀ انواع پیت و با افزودن اجزاء بافری (سنگ آهک یا سنگ گچ) تولید می شود دارای شرایط لازم برای تکامل دورۀ رویشی و زایشی و در نهایت شکل گیری اندام باردهی قارچ می باشد. 


طرز تهیه خاک پوششی قارچ دکمه ای

طرز تهیۀ خاک پوششی قارچ دکمه ای

طرز تهیه خاک پوششی براساس مواد اولیه و مشخصات فیزیکی و آزمایشگاهی خاک های ایرانی که با پیت ماس EcoMushroom Pro مخلوط می شوند تعیین شده و آماده آزمایش عملی روی بستر می باشد.

EC یا شوری خاک پوششی: میزان شوری خاک پوششی باید بین ms/cm 0.5-1 باشد. شوری بالای خاک پوششی باعث ورود املاح در فضای تبادل آب و هوا در خاک و غلبۀ پدیدۀ فشار اسمزی در روند جذب آب می شود فشار اسمزی پدیده ایست که باعث پایین آمدن میزان جذب آب و ایجاد میسلیوم پژمرده و تولید قارچ های زرد و بی کیفیت می شود